UZIN producten overtreffen eisen van BREEAM en LEED

Een groot aantal UZIN producten is zéér emissie-arm. Dit is in één oogopslag te zien aan het EC1 keurmerk of het EC 1 Plus keurmerk op het etiket. Wist u overigens dat EC1 PLUS strengere eisen stelt aan emissie dan BREEAM (HEA9 - DIN 13999) en LEED?  

BREEAM / LEED Verklaring

Van een groot aantal UZIN-producten zijn verklaringen voorhanden waaruit blijkt dat zij ruimschoots aan de eisen voor BREEAM of LEED voldoen. Deze kunt u opvragen via onze afdeling Product Management : t.borggreve@ unipro.nl