graduate admissions essay special education homework help for art appreciation umi dissertation abstracts who can write my paper for me write an essay for me uk
 
 

Betalingssysteem

Voor de ondernemer die te maken heeft met seizoenspatronen en in het bijzonder voor de kleine ondernemer biedt het Uzin Utz Nederland-Comfort-Pay-Systeem uitkomst.  Dit systeem staat open voor afnemers met een verwachte jaarafname van maximaal € 50.000, incl. BTW.

Is de uitkomst van een eenvoudige krediettoets positief, dan bepaalt u samen met uw Technisch Commercieel Adviseur de te verwachten afname, inclusief BTW voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld over de periode van een jaar. Middels een automatische incasso machtigt u Uzin Utz Nederland om maandelijks een evenredig gedeelte van uw bankrekening af te schrijven. Uzin Utz Nederland beloont u voor deze machtiging en geeft u 2% korting.

Voorbeeld

Samen met uw Technisch Commercieel adviseur bepaalt u dat u naar verwachting voor de komende 12 maanden € 24.000 excl. BTW bij Unipro zal afnemen. Dit is inclusief BTW € 28.560. Maandelijks zal Uzin Utz Nederland op of rond de 15e van de maand € 2.380 van uw rekening afschrijven. Uw 2% betalingskorting verrekenen wij direct met de openstaande respectievelijk komende facturen.


Spelregels

Uiteraard is het deelnemen aan het Uzin Utz Nederland-Comfort-Pay-Systeem wel aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Comfort-Pay overeenkomst.