Betalingssysteem

Voor de ondernemer die te maken heeft met seizoenspatronen en in het bijzonder voor de kleine ondernemer biedt het Uzin Utz Nederland-Comfort-Pay-Systeem uitkomst.  Dit systeem staat open voor afnemers met een verwachte jaarafname van maximaal € 50.000, incl. BTW.

Is de uitkomst van een eenvoudige krediettoets positief, dan bepaalt u samen met uw Technisch Commercieel Adviseur de te verwachten afname, inclusief BTW voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld over de periode van een jaar. Middels een automatische incasso machtigt u Uzin Utz Nederland om maandelijks een evenredig gedeelte van uw bankrekening af te schrijven. Uzin Utz Nederland beloont u voor deze machtiging en geeft u 2% korting.

Voorbeeld

Samen met uw Technisch Commercieel adviseur bepaalt u dat u naar verwachting voor de komende 12 maanden € 24.000 excl. BTW bij Unipro zal afnemen. Dit is inclusief BTW € 28.560. Maandelijks zal Uzin Utz Nederland op of rond de 15e van de maand € 2.380 van uw rekening afschrijven. Uw 2% betalingskorting verrekenen wij direct met de openstaande respectievelijk komende facturen.


Spelregels

Uiteraard is het deelnemen aan het Uzin Utz Nederland-Comfort-Pay-Systeem wel aan voorwaarden gebonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Comfort-Pay overeenkomst.