Environmental Product Declaration (EPD)

Om tot de juiste productkeuze te komen moeten "appels met appels" vergeleken worden. Om de impact van een product inzichtelijk te maken, stellen Europese bouwfabrikanten EPD's op. Met de Environmental Product Declaration kan de impact van een product op milieu of gezondheid eenvoudig vergeleken worden.

UZIN maakt duurzaamheid transparant
Als eerste in de vloerenbranche stelt UZIN haar eigen EPD's samen. Hierdoor kan al tijdens productontwikkeling van lijmen en egalisaties, richting worden bepaald. Stap voor stap worden alle UZIN producten in kaart gebracht.

Een EPD van UZIN is het meest compleet
Een EPD van UZIN bestaat uit productinformatie en uit een Life Cycle Analysis.